Írások

Hozzád szólok, Kis Testvér

Az Úrnak akarod adni az életed, követve azt, akit „Jézus Kis Testvérének" neveztek, és aki maga is Jézust „Nagyon Szeretett Testvérének és Urának" szeretett nevezni. Talán azt kérdezed, Testvériségünk1 vajon megfelel-e annak az életideálnak és eszményképnek, amelyet azért választottál, hogy az Úr felé vezessen.
„Gyertek, nézzétek meg" — mondta Jézus azoknak, akiket követésére hívott... Te is Kis Testvér, jöjj, és nézd meg!
Nem mi vagyunk az egyetlen szerzetes család, mely Károly, Jézus Testvérének lelkiségéből fakadt. Amikor mi keletkeztünk, már létezett egy másik közösség2, és lehetséges, hogy még számtalan más család is létrejön, hiszen új tőről van szó, melyet azért akart az Úr, hogy az új korszak, új követelményeinek feleljen meg.
Szándékosan választottuk Károly, Jézus Testvérét Atyánknak, ő a mi Alapítónk. Bár egyedül és elhagyatottan halt meg, a magányosság okozta szenvedés még inkább hasonlóvá tette Krisztushoz, és élete még termékenyebb lett.
„Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz." (Jn. 12,24.)

Bővebben>>>