Írások

Hozzád szólok, Kis Testvér

Az Úrnak akarod adni az életed, követve azt, akit „Jézus Kis Testvérének" neveztek, és aki maga is Jézust „Nagyon Szeretett Testvérének és Urának" szeretett nevezni. Talán azt kérdezed, Testvériségünk1 vajon megfelel-e annak az életideálnak és eszményképnek, amelyet azért választottál, hogy az Úr felé vezessen.
„Gyertek, nézzétek meg" — mondta Jézus azoknak, akiket követésére hívott... Te is Kis Testvér, jöjj, és nézd meg!
Nem mi vagyunk az egyetlen szerzetes család, mely Károly, Jézus Testvérének lelkiségéből fakadt. Amikor mi keletkeztünk, már létezett egy másik közösség2, és lehetséges, hogy még számtalan más család is létrejön, hiszen új tőről van szó, melyet azért akart az Úr, hogy az új korszak, új követelményeinek feleljen meg.
Szándékosan választottuk Károly, Jézus Testvérét Atyánknak, ő a mi Alapítónk. Bár egyedül és elhagyatottan halt meg, a magányosság okozta szenvedés még inkább hasonlóvá tette Krisztushoz, és élete még termékenyebb lett.
„Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz." (Jn. 12,24.)

Bővebben>>>

René Voillaume végrendelete

Az alábbi szöveget egy borítékba zártan találtuk ezzel a felirattal: René Voillaume végrendelete

Mindenek előtt a családomhoz szólok, kicsinyekhez és nagyokhoz, közeli és távolabbi rokonaimhoz, hogy elmondjam nekik, mennyire szerettem őket, annak ellenére, hogy hivatásom ritkán tette lehetővé a családi találkozásokat, és nem túl közlékeny természetem akadályozott abban, hogy a szívem mélyén rejtőző érzelmeimet többször kifejezzem.  Az a spontán, szerető légkör, amellyel körülvettetek 90. születésnapomon, felszabadította bennem a gyengéd figyelmesség érzéseit, amelyet ebben a korban mindenki iránt érzek. ...

Bővebben>>>

René Voillaume levele a kistestvérekhez

Cépie, 2000. december 17. Vasárnap

Testvéreim, nővéreim, kedves mindannyian. Idén nem késlekedem, mint tavaly hogy az év végéhez, de különösen a világ Megváltójának születéséhez közeledvén kifejezzem, hogy együtt vagyok veletek. Minden felől érkeznek az üdvözlő levelek, levelezőlapok, és ezek a kis papírok jeleket hordoznak, amelyek a legmélyebb érzéseket foglalják magukban. Ne csodálkozzatok azon, hogy egyre gyorsuló sebességgel telnek nem csak a hónapok, de az évek is, amilyen sebességgel változnak a kilométerórán a számok. ...

Bővebben>>>

Adoráció – a szenvedés és a kereszt

(JEAN VAN DEN EYNDE SJ)

Szeretnék segíteni nektek, hogy jobban megértsétek, mit is jelent az adoráció imája. Ez nem ugyanaz, mint a meditáció vagy a kontempláció. Ez a szív imája szemtől-szemben a valóságosan jelenlévő Jézussal. Az Oltáriszentség előtt hódolunk.

Vannak, akik elveszettnek, unottnak érzik magukat, mert egy bizonyos idő elteltével felteszik maguknak a kérdést, mit is csinálnak itt ők tulajdonképpen, nincs semmi ötletük; ha elgondolkoznak... itt pedig éppen hogy nem kell gondolkodni. ...

Bővebben>>>

Charles de Foucauld lelkiségének alapvonásai

Távlatok, Szabó Ferenc írása

Mint ismeretes, a Szenttéavatási Kongregáció dekrétuma elismerte, hogy Charles de Foucauld – Károly, Jézus testvére – hősies fokon gyakorolta az erényeket. (Lásd Távlatok2002/1, 161–166.) Minden reményünk megvan arra, hogy a pápa nemsokára a boldogok sorába iktatja őt, akinek lelkiségét több más szerzetes, laikus és papi közösség mellett a Jézus Kistestvérei szerzetesközösség is (férfi és női ág) éli. ...

Bővebben>>>

Boldog Charles de Foucauld

Szabó Ferenc írása

II. János Pál pápa jelenlétében 2001. április 2-án olvasták fel azt a boldoggá avatást célzó dekrétumot, amely elismerte, hogy Charles de Foucauld egyházmegyés pap – Károly, Jézus testvére – hősies fokon gyakorolta az erényeket. A dekrétum felvázolta Károly testvér életét, és ismertette erényeit.
Charles de Foucauld boldoggá avatását Saraiva Martins bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa végezte a Szent Péter-bazilikában. ...

Bővebben>>>

Rovarirtásból élt a novícius

P. Hagyó József  Jézus Kistestvére

„Az előjelek aggasztják az embereket, az e világ hatalmasai több alkalommal konferenciára gyűlnek össze, tanácskoznak, anélkül, hogy dűlőre jutnának abban a kérdésben, hogyan akadályozhatnák meg a Föld légkörének gyorsuló romlását. Az emberi történelemben először merünk szembenézni a végső pusztulás lehetőségével, és tehetetlenek vagyunk, nem tudjuk megakadályozni. Az emberiség képtelen hatékonyan föllépni a háborúval, a terrorizmussal szemben, elhárítani a népeket és nemzeteket sújtó fizikai és erkölcsi nyomort. Ilyen körülmények között érthető, hogy az emberek - különösen a fiatalok - hiába keresik életük értelmét.” ... 

Bővebben>>>

Az a dolgom, hogy közvetítsek...

Hagyó József rendhagyó papi életútja

"Azt mondtam barátaimnak, ismerőseimnek, hogy ha az aranymisém ürügyén az én teljesítményemet, eredményeimet kívánják ünnepelni, akkor abból én ki akarok maradni. Ötven év múltával én nem tudok felmutatni szinte semmit. Ha ezt akarják ünnepelni, akkor velük ünnepelek. Ez a semmi azonban nem semmi. A választott nép ad erre jó példát: amikor ők imádkozni akartak, fölidézték az elmúlt idők történéseit, és ebből imádság lett. Áldott légy, Uram, aki a Vörös-tengeren átvezettél minket, aki tápláltál minket a pusztában... És a végén mindig hozzátették: mert ő jó, irgalma örökké való. - Ezt tenném én is az ünneplés tárgyává: hogy ő jó, és irgalma végtelen..." ...

Bővebben>>>

XVI. Benedek pápa Názáretről és Károly testvérről

Názáret számunkra a „Názáreti Iskola” festői által rejtve van. Ez az elnevezés túlzottan felidézi a názáreti szentimentális életmódot, amellyel átalakítjuk Jézus életét egy kispolgári idillé, mely félrevezető, mert lecsökkenti a misztériumot. Másutt kell keresni a Szent Család iránti tiszteletet eredetét, amely többnyire így sem mentesül ez alól az ítélet alól. ... 

Bővebben>>>