Írások

Marc Hayet - Jézus, a testvérünk

Jézus egy názáreti ember, akit népének kultúrája jellemez. Egy közülünk, övéi így fogadják el őt. Nem tartozik a vallás specialistáinak osztályához. Amikor beszélni kezd, aki hallgatja és közeledik hozzá, abban a szabadság rendkívüli benyomását kelti és személyes kapcsolatban áll azzal, akitől jön, és Atyjának nevezi. Ezt a szabadságot mindig azonos értelemben használja. Minden embert egyetlen személynek tekint, akinek az élete értékes, ezt az életet akarja megújítani mindenütt, de főleg ahol ez megsérült.

Bővebben>>>