Írások

Szent-Gály Kata - Versek

de Foucauld Károly

A SZAHARÁBAN
Magányos este. Mintha végtelen
vizek tavában lennék kis sziget:
nem ér el hozzám semmi zaj, se szó.
Nagyon nehéz. Ó, bár egy kis hajó
találna rám: egy jóbarát, egy lélek
és annyit szólna csendesen, megértlek!

ÍGY VAN
Milyen különös, hogy
mindig egyedül
maradunk ott, ahol
egészen mély az élet.
Elhalkul a szó is,
már csak a „nem értem”
vallomása suttog
bennünk, kicsinyre
zúzott magunkban,
Istenem – Isten –

Forrás: Szent-Gály Kata: Boldog utak békessége, Ecclesia, Budapest, 1976, 236. old.

Útmutató a papi közösség működéséhez

Ezerkilencszáz tavaszán egy remete beírta jegy¬zetébe azt a két szót, amely életének tartalmát és középpontját jelenti majd: Jesus - Caritas. A remete Charles de Foucauld ekkor 42 éves, és háziszolga egy názáreti kolostorban. Hitét kora ifjúságában elveszítet¬te, de sötét tévutakon való hosszú bolyongás után Isten kegyelméből újra visszanyerte azt. „Mihelyt hittem, hogy van Isten, megértettem, hogy nem élhetek má¬sért, csak Őérette". Először abban reménykedett, hogy egy trappista kolostor szerzeteseként követni tudja majd Jézust a szegénységben, de hamar felismerte, hogy...

Bővebben>>>

Marc Hayet - Jézus, a testvérünk

Jézus egy názáreti ember, akit népének kultúrája jellemez. Egy közülünk, övéi így fogadják el őt. Nem tartozik a vallás specialistáinak osztályához. Amikor beszélni kezd, aki hallgatja és közeledik hozzá, abban a szabadság rendkívüli benyomását kelti és személyes kapcsolatban áll azzal, akitől jön, és Atyjának nevezi. Ezt a szabadságot mindig azonos értelemben használja. Minden embert egyetlen személynek tekint, akinek az élete értékes, ezt az életet akarja megújítani mindenütt, de főleg ahol ez megsérült.

Bővebben>>>

Charles de Foucauld világi közössége - Szabályzatok

A világi testvériségek jelenleg a világ 52 országában 5200 tagot számlálnak. Károly Testvér vágyából született, aki már 1906-ban feltette a kérdést, hogy nem volnának-e olyan laikusok, férfiak, nők, családosok, akik elmennének és a nem keresztény országokban telepednének le, és akik laikus voltuknál fogva azokhoz is eljutnának, akiket a papok és a szerzetesek nem közelíthetnek meg. Minden napi életüknek egyszerű megosztásával tanúságot tennének ott az Evangéliumról.

Bővebben>>>

Sodalité

A Sodalité eredetét Charles de Foucauld-tól veszi, aki bár mindig testvériségeket kívánt alapítani, haláláig egyedül élte a sivatagban a kereszténységet nem ismerő idegen népesség között az evangéliumi "alázatos, szerény és rejtett" életet /L. Massignon/, miközben a názáreti Jézus "gyengéd és alázatos szeretetét és testvériségét" gyakorolta /Ch. de Foucauld/.

Bővebben>>>