Könyvek

Itt megtalálható a magyarul megjelent irodalom. A könyvek beszerzésével kapcsolatban emailben lehet érdeklődni az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címeken.


Boldog Charles de Foucauld: Levelek és jegyzetek
Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség, Budapest 2015, 2017
 

letöltés  Levsjegyz2 

A könyv bemutatása: A Magyar Kurír cikke                                                          

 
Milad, Jézus kistestvére: Charles de Foucauld hite
Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség, Budapest, 2012, 2022

foucauldhitek

 

                 ChdFHite

Megállapíthatjuk, hogy napjainkban nehéz megélni hitünket, és létünk értelmével kapcsolatban kérdéseket teszünk fel. Mi lehet az értéke egy olyan hitnek, amellyel szemben megpróbálunk kételkedni, hogy az valóban eléri-e az élő Istent, és képes-e az ember életét átformálni?

Semmi sem tudná bizonyítani a hit által megismert világ valóságát. Ennek ellenére megmarad azoknak a kétségtelenül hiteles tanúknak az ereje, nagysága és képessége, akik teljességgel úgy élték le életüket, „mintha látták volna a láthatatlant”. Charles de Foucauld egy a legnagyobbak és századunkban a hozzánk legközelebb állók közül. Életében minden a hitével magyarázható, e nélkül semminek sincs értelme. És azoknak, akiknek megadatott az a kegyelem, hogy ismerhették és lelki vezetőjükként fogadhatták, tapasztalatból tudják, milyen teljességet kaptak azáltal, hogy életüket hagyták Charles, Jézus testvére hite ragyogásával átitatódni.
Manapság, amikor a keresztény közösségeknek újra egyik sajátos értéke, hogy megosztja szellemi, lelki kincseit, hogyne osztanánk meg mindezeket azokkal, akik erre vágynak, és amelyekkel mi is el lettünk halmozva.
Ez a könyv, amelyet Foucauld atya egyik követője írt, aki több mint harminc éve Jézus kistestvére, nagyravágyás nélkül egyszerűen csak azt szeretné, hogy Charles testvér maga tegyen tanúságot hitéről, amely erővel, őszinteséggel és szeretettel járta át.

A könyv megvásárolható Jézus Kistestvéreinél vagy lépjen velünk kapcsolatba


René Voillaume: Emberek között

Római Katolikus Plébánia, Újvidék, 1969      

Emberek között4

 

Agapé Kiadó, Szeged, 2007

EmberekkozottA könyvet, melynek sikerét bizonyítja, hogy eddig több, mint tizenöt nyelven jelent meg, olyan összegyűjtött előadások és levelek alkotják, amelyeket a rend alapítója és perjele, René Voillaume testvér intézett Jézus Kistestvéreihez, hogy megerősítse bennük hivatásuk alapjait. Ez a hivatás szemlélődő életre szól a világban, amelynek során szoros sorsközösséget vállalnak névtelen embertársaikkal, azokkal, akiknek nincsen befolyásuk a társadalomra, amelyben élnek és dolgoznak. Ez a még kibontakozófélben lévő lelkiség az újdonság erejével hatot, és alapelvéből – „szemlélődő élet a világban” – adódóan jónéhány kérdést vet fel. Például: nem ellentétes-e egymással az egyházi tapasztalat alapján a hivatás két fő irányelve (szemlélődés – a világban), hiszen ezen új hivatás életmódja az egyházi hagyomány által mindig is képviselt szemlélődő élettel több ponton ellentétesnek tűnik? A könyv éppen azt szeretné árnyaltabban bemutatni, milyen különböző szempontok érvényesülnek ennél a hivatásnál, amely valójában egy újfajta szerzetesi lelkiség forrása.

 Részletes tartalomjegyzék megtekinthető itt>>>

 


Jézus Kistestvérei a világ szívében I. - II. Kiadó és évszám nélkül.

Jezuskistestvereiavilagsziveben1k

                    Jezuskistestvereiavilagsziveben2kKurt Benesch: A sivatag szentje – Charles de Foucauld élete - Ecclesia, Budapest,1991

A sivatag szentje

Jean-François Six: Charles de Foucauld napjainkban. Vigilia Kiadó, év nélkül

jean francois six charles de foucauld 6274401 lista               Six

Charles de Foucauld 1858. szeptember 15-én született Strassburg-ban, egy gazdag arisztokrata család gyermekeként. Ötévesen először az apját veszíti el, aki Párizsban tüdőbajban hal meg, majd anyját, aki édesapjánál, Strassbourgban belehal egy koraszülés következményeibe. Nagyapjánál, de Morlet ezredesnél helyezik el Charles-t és kishúgát, Marie-t. A porosz-francia háború kitörésekor Charles 12 éves. A vereséget követően az ezredes hozzátartozóival Nancyba emigrál. Ez a vereség, s hazája tragédiája komoly sokk a gyermek számára, ezt súlyosbítja még az új köztársasági alkotmány miatti elkeseredés, hiszen a család monarchista szellemiségű. De Morlet ezredes túlságosan engedékeny unokájával, sok szabadságot ad neki, a gyerek, kinek életét meghatározza a szülők és a haza elveszítése, intenzíven megélt elsőáldozását követően álhatatlan és önfejű lesz. A Nancyban látogatott iskola szellemiségét Voltaire befolyásolta, ez hat a fiúra is. Élénk tudásszomjtól hajtva Claude Bernhard kutatásaival és kísérletező-módszereivel foglalkozik, nagyon érdeklődik Taine és Renan írásai iránt. Unokatestvére, a kilenc évvel idősebb Marie Moitessier második anyja lesz, a fiú nagyon szeretné magáénak tudni. Marie azonban 1874-ben férjhez megy - ez újabb sokk Charles számára. Ebben az időszakban azt hirdeti, szakított hitével, tizenhét évesen agnosztikusnak vallja magát. „Egyetlen istenbizonyíték sem volt elég meggyőző számomra." Tizenkét éven keresztül „sem nem tagad, sem nem hisz". 


Michel Lafon: Imádság 15 napon át Charles de Foucauld-val

Új Ember Kiadó, Budapest 2002, 2019

15 ChdF                    15 nap ChdF6

A kötethez Szabó Ferenc SJ írt előszót: „Charles de Foucauld élete intő példa: a kis keresztény szigeteken minden egyes hívőnek az egész, teljes kereszténységet, Krisztust kell hitelesen képviselnie. Ha nem tudjuk »hódítón« a felszínen terjeszteni a keresztény hitet, el kell azt mélyítenünk, úgy, ahogy Károly testvér azt a Szaharában élte… Annak példája, aki Jézust követve mindenki befogadására nyitott, »egyetemes testvér« akart lenni, mások vallási hagyományát tisztelve segítsen fölfedezni, mennyire fontos a legszegényebbek, legelhagyatottabbak közelsége az emberségben való növekedéshez… A keresztényeknek úgy kell tekinteniük minden emberre, mint nagyon szeretett testvérre.”

 

Michel Lafon: Imádság 15 napon át Magdeleine-nel, Jézus kistestvérével

Új Ember Kiadó, Budapest 2011.

15M

Magdeleine Hutin, Jézus kistestvére kevéssé ismert a magyar keresztények körében, pedig a II. vatikáni zsinatot követő vallásos élet megújítása terén fontos szerepet töltött be 1946 óta kifejezésre juttatott és kistestvérei által az egész világon megélt intuíciói által. Mindig Charles de Foucauld-ra hivatkozik, tanítványának vallja magát, annyira, hogy Foucauld-t a Kistestvérek Testvérisége atyjának és alapítójának tekinti. A kötetben szereplő szövegeken elmélkedve ismer-kedhetnek meg az olvasók Magdeleine kistestvérrel, az életéből vett kisebb-nagyobb események felvillantásá-nak segítségével, hogy ezáltal bizonyos szövegeket, idézeteket jobban meg tudjanak érteni. Ezekből az írásokból és Michel Lafon hozzájuk fűzött gondolataiból a mindennapokban megélhető lelkiség képe bontakozik ki előttünk, melynek ismertetőjegye, hogy a világban való jelenlét, a szegények és elesettek iránti cselekvő könyörület és a bensőséges kapcsolat a Jézus Krisztusban emberré lett Istennel egyszerre jellemzi, s mindenki számára követhető útnak bizonyul.


Charles de Foucauld: Isten a szeretet – Magdeleine Hutin: Jézus, a lehetetlenség ura

Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség - Új Ember, Budapest, 2007 - Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség, Budapest, 2016

Istenaszeretetk                 Jzsu a Lehetura

Charles Lepetit: Párosan szép – Charles de Foucauld

Ford: Hagyó József, Biatorbágy 2003.

ParosanszepCharlesdeFoucauld

 


Carlo Carretto: Levelek a sivatagból 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest 2007                        Agapé Kiadó, Szeged, 2021

        Levelekasivatagbolk                             Carretto újnagyobb03

Carlo Carretto (1910-1988) könyvei közül jó néhány ismert már magyar nyelven is. A szerző ezt a művét 1954 és 1964 között, algériai sivatagi remetesége idején írta, amikor noviciátusát is töltötte Jézus kistestvéreinél, Charles de Foucauld lelkisége nyomán.
Ez volt az első könyve, amely később méltán lett ismertté és a XX. századi itáliai lelki irodalom egyik gyöngyszemévé.
A könyvet a kommunista évtizedek alatt itthon nem lehetett kiadni. Az NDK-ban ugyan megjelent a hetvenes években (Wo der Dornbusch brennt - Geistliche Briefe aus der Wüste, Freiburg, Herder, 1973), de számos részt kihagytak belőle. Ezt a könyvet akkoriban többen is lefordították maguknak magyar nyelvre, s kéz alatt terjedt gépírásban, így többen ismerhették is. De nyomtatásban csak később, elsősorban Puskely Mária: Akik hittek a szeretetben című kötetének (Szent István Társulat, 1979) Carrettóról szóló fejezetében lehetett részeket olvasni a műből.
2005-ben az olaszországi Folignóban járva, a Carretto szellemi hagyatékát őrző Comunità Jesus Caritas közösségtől megkaptam az eredeti könyvet, amely Olaszországban már a harminchetedik kiadásra vár.
Köszönet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat könyvkiadói tevékenységének, hogy 2007 karácsonyára végre napvilágot láthatott ez a könyv a Boldog Charles de Foucauld és Jézus kistestvérei lelkisége szerint folytatott sivatagi életről.

2021-ben pedig az Agapé kiadó vállalta a könyv második kiadását.
Medgyessy László

Megvásárolható: http://www.agape.hu/search_post.php?type=1

Új Ember webáruházhttps://bolt.ujember.hu/?product=levelek-a-sivatagbol


Carlo Carretto: Család, kis egyház

Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest 2008

Csaladkisegyhazk

Megvásárolható: Magyar Máltai Szeretetszolgálat,www.maltai.hu


Carlo Carretto: Városban pusztai magányod

OMC Kiadó, Bécs, 1981 - Új Ember Kiadó, Budapest 2002

  Vrosban1                       Varosbanpusztaimaganyodk                                                                                                                                               

 


Carlo Carretto: Atyám, reád bízom magam

OMC Kiadó, Bécs, 1985 - Új Ember Kiadó, Budapest 2002

        Atymred1                        Atyamreadbizommagamk


Carlo Carretto: Az eljövendő Isten

OMC Kiadó, Bécs, 1988

AzeljovendoIstenk


Carlo Carretto: Boldog vagy, mert hittél

OMC Kiadó, Bécs, 1987

Boldogvagymerthittelk


Carlo Carretto: Én, Ferenc

Agapé Kiadó, Novi Sad, 1990

EnFerenck


Carlo Carretto: Isten látta, hogy ez jó

Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1991

Istenlattahogyezjok


Carlo Carretto: Miért, Uram, miért?

Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1992

Mierturammiertk


Carlo Carretto: Kerestem és megtaláltam

Szent István Társulat, Budapest 2000 - Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest 2010

Kerestemesmegtalaltamk                     Kerestemesmegtalaltam2k

Megvásárolható: Magyar Máltai Szeretetszolgálat,www.maltai.hu


Angelika Daiker: Határokon át… - Magdeleine, Jézus kistestvére élete és lelkisége

Új Ember Kiadó, Budapest 2009

Hatrokontfedl

Magdeleine kistestvér a határt mint valóságos tapasztalatot és egzisztenciális szenve­dést ismerte. Kihívás lett a számára, amely által életútja egy egész különleges formát Öltött. Minthogy a találkozást és a kapcsolatot kereste, határtalan bizalommal harcolt a határok ellen, amelyek bezárnak, szétválasztanak és megosztanak. Eletében sok határon ment át. Ahol a határok átjárhatatlanok voltak, a közelükben tartózkodott, amíg átha­tolhatók nem lettek. „Tudatára ébredtem annak, hogy a különböző szociális rétegek mily kevéssé értik meg egymást. Milyen sok gyűlölet van a nemzetek között, milyen sok a visszaélés a népek között... Rettenetesen szenvedtem emiatt, s mert Isten ezt a min­den szétválasztás és megosztás feletti szenvedést a szívembe helyezte, kezdettől fogva arra kaptam ösztönzést, hogy az egység eszméjét a ti különleges gondotokká tegyem. Az egység a lényege a világban megélt küldetésünknek."
"Mindig újra és újra meg akarják magyarázni nektek, hogy vallásos hivatásotok és fo­gadalmatok szükségszerűen „elválasztottakká" tesznek. De én biztosítalak benneteket, hogy az ellenkezője áll fenn. Hivatásotok az, hogy Krisztus Teste valamennyi tagjának odaadjátok magatokat, minden embernek, testvéreiteknek."
A jelen könyv egy különleges asszony életét beszéli el, aki életének derekán elindul, és szociális/társadalmi korlátok és embert megvető határokon át Jézusba - a lehetetlen­ség Urába - vetett vak bizalommal járja életútját. Egy olyan asszonynak története ez, aki az idők jelei iránt éberen, rányomta bélyegét az Egyházra.
Charles de Foucauld szellemében alapította 70 évvel ezelőtt a Jézus Kistestvérei Női Közösséget, amely hamarosan az egész világra kiterjedt. Karitatív intézmények vagy egyéb rendi javak biztosítéka nélkül, a mai napig kétkezi munkájukból élnek a kistestvé­rek, gyárakban futószalagon dolgoznak, cigányokkal, nomádokkal és busmanokkal együtt élnek "szemlélődő életet a világban".
Ez a könyv mindenkit bátorít, akik mindennapjaik feltételei között és egy megerőlte­tő munkás életben, az életüket szemlélődő módon akarják berendezni, saját vágyaiknak hinni akarnak és azokban Isten akaratát vélik felfedezni.
Angelika Daiker német származású teológus, 1955-ben született Tanulmányait Tübin-genben és Bécsben végezte. Teológiai doktori disszertációját Jézus Kistestvérei, szemlélődők a világban címmel a közösség alapításának szentelte. Pasztorális asszisztens Stuttgartban.


René Bazin: A Szahara szíve – Charles de Foucauld

Szent István Társulat, Budapest, 1931 (!)

Aszaharaszve

A könyv letölthető itt (PDF, 13 MB)   >>>


Jézus Kistestvérei a világ szívében I-II.

Ford: Hagyó József, Biatorbágy, 2008

JKTavilg


Puskely Mária, Carlo Carretto - Öröktől örökké

Kairosz Kiadó, Budapest, 2008

Oroktolorokkek


Puskely Mária: Akik hittek a szeretetben

Szent István Társulat, Budapest 1979, 385-476.old.

Akikhittekaszeretbenk


Károly, Jézus testvére

Róma, Petites Soeurs de Jésus, évszám nélkül

KarolyJezustestverek

Károly, Jézus testvére - képes életrajz PDF


Az imádság útja Károly testvérrel Eger, 2004

Imadsagutja


Charles de Foucauld - Az egyedüli Példakép, Kiadó és évszám nélkül.

azegyetlenpeldakep

A könyv letölthető itt (PDF, 0,5 MB)   >>>


Gisbert Greshake: Helytállás a pusztában -  OMC Kiadó, Bécs, 1984

Helytallasapusztabank

A könyv letölthető itt >>>

A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár – a magyar nyelvű keresztény irodalom tárháza


Jacques Maritain: A garonne-i paraszt - Egy öreg laikus töprengése napjaink kérdésein - Szent István Társulat, Budapest 1999

garonneiparasztk

A könyv letölthető itt >>>

A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár – a magyar nyelvű keresztény irodalom tárháza